Voordelen van deelname op een rijtje!

Bedrijven (AANBOD)

Een toegankelijke manier van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Door deelname aan de Beursvloer geeft u inhoud aan de “P” van “People” in uw MVO-beleid.

Een platform om interessante contacten te leggen en te netwerken met een kleine 200 andere bedrijven en organisaties
Werken aan een sterk lokaal netwerk door sociale verbondenheid
Kansen creeëren voor toekomstige samenwerkingsverbanden bij o.a. Maatschappelijk Betrokken Ondernemersprojecten
Een positief Maatschappelijk Betrokken Ondernemers-imago voor uw bedrijf
Nieuwswaarde voor social media/website en extra publiciteit in de media
Een mogelijkheid voor medewerkers nieuwe ervaringen op te doen en competenties verder te ontwikkelen
Een gezellig evenement voor uzelf en uw medewerkers
Aan de Beursvloer zijn geen kosten verbonden en in slechts 2 uur kunt u een positieve bijdrage leveren voor hulpbehoevende organisaties in de Gemeente Tilburg
U wilt graag uw bijdrage leveren aan de leefbaarheid en verbetering van het sociale klimaat in de Gemeente Tilburg

knop_deelneen

Verenigingen en Organisaties (VRAAG)

Ontmoet lokale bedrijven die iets voor uw vereniging willen doen
Meer mogelijkheden voor sponsoring in natura, of realisatie van uw hulpvraag waar u zelf geen middelen voor heeft
Het realiseren van directe doelstellingen in de vorm van materialen en/of inzet van vrijwilligers
Kansen voor een duurzame samenwerking met het bedrijfsleven

knop_deelneen

Beursvloer Tilburg mede mogelijk gemaakt door de “Partners van Betrokken Ondernemers ContourdeTwern Tilburg”